لاک پاک کن غیر استونی

  • حاوی ویتامین و کراتین
  • پاک کننده فوری
  • فاقد اتیل استات و استون
  • در بسته بندی های متنوع
  • در رنگ بندی دلخواه شما
  • جلوگیری از خشک شدن ناخن ها

دیگر نمونه ها