پد لاک پاک کن

  • در سه نوع گرد و چهار گوش و ساشه
  • فاقد اتیل استات و استون
  • پاکننده قوی لاک های مختلف
  • حاوی ویتامین E
  • تعداد ۲۴ برگ
  • ماندگاری بالای محصول

دیگر نمونه ها