پلی ژل

  • کارکرد و قالب گیری آسان
  • بدون زردی
  • چسبندگی مناسب
  • ماندگاری بالا

دیگر نمونه ها