خط چشم

  • در دو نوع مویی و ماژیکی
  • مناسب چشم های حساس
  • پوشش دهی مناسب
  • بدون پخش شوندگی
  • بافت لطیف
  • ماندگاری بالا
  • پاک شوندگی آسان
  • مقاوم در برار رطوبت و تعریق

دیگر نمونه ها